Ar esate girdėję apie tokią Paulavos arba Pavlovo respubliką ? Greičiausiai ne, nes ši mažytė respublika gyvavo 18-ame amžiuje ir tik kelis dešimtmečius. Bet tai buvo unikalus to laikmečio reiškinys, net ir šiais laikais keliantis nuostabą.

Dabartiniame Šalčininkų rajone, šalia Merkio upės 1769 m. kunigas kanauninkas Povilas Ksaveras Bžostovskis Merkinės dvaro sodyboje įkūrė 3000 ha dydžio Pavlovo respubliką, tokią vienintelę miniatiūrinę valstybėlę tuometinėje Europoje. Kas neįtikėtina, bet Lietuvos ir Lenkijos seimai patvirtino jos savarankišką konstituciją, herbą, kariuomenę, pinigus, seimą ir vėliavą.

Įkūrėjas P.K.Bžostovskis tapo Paulavos respublikos prezidentu, įkūrė seimą, kurį sudarė valstiečiai. Jis likvidavo lažą, valstiečiams leido laisvai tvarkytis savo turtą ir žemę, verstis prekyba ir amatais, suteikė asmens laisvę, įsteigė mokyklą, stengėsi valstiečiams versti knygas. Respublikos gyventojai savo geradarį vadino žmonijos draugu.

Kaimiečiai buvo mokomi skaityti, rašyti, skaičiuoti ir įvairių amatų: daryti skrybėles, pinti krepšius, megzti kojines ir kt. Iš karo tarnybai tinkamų vyrų buvo sudaryta kariuomenė, o iš paprastų žmonių buvo sudarytas teismas ir išrinkti girininkai. Valdininkų sąžiningumą prižiūrėjo pats savininkas.

Ir per keletą metų ši respublika tiesiog suklestėjo, nes gražiai įdirbti laukai ėmė duoti didesnį derlių, apsišvietę ir padoriai apsirengę valstiečiai noriai ėjo į darbą ir aptvarkė savo sodybas, dvaro pajamos padidėjo dvigubai. Dvarininkas kas 4 metai šaukdavo visuotinį gyventojų susirinkimą, kuriame patikrindavo gimimų ir mirimų duomenis, pasikalbėdavo su valstiečiais, suruošdavo jiems vaišes su šokiais. Sunku patikėti, bet visa tai vyko 18-ame amžiuje.

Respublika gyvavo nepilnus tris dešimtmečius, iki 1795 m. Ji žlugo, kai įkūrėjas P.K.Bžostovskis išsikėlė gyventi į Saksoniją ir pardavė dvarą kitam savininkui, o šis nebetęsė respublikos veiklos, vėl grąžino lažą ir nusavino žemę. Po kurio laiko žemes okupavo Rusija.

Šiais laikais buvusioje Paulavos respublikoje (Merkinės dvaro sodyboje) teišlikę tik griuvėsiai, kurie primena didingas dienas. Neseniai pradėta tvarkyti trijų aukštų ir aštuoniakampė dvaro ledainė, kuri atlikdavo šiuolaikinio šaldytuvo funkciją, ten laikydavo greitai gendančius maisto produktus.

Galbūt kada nors savo eilės tvarkymui sulauks ir kiti dvaro pastatai, jei visiškai nesugrius. Šiuo metu išlikę tik likučiai klasicizmo stiliaus rūmų, oficinos (pastato, skirto tarnams), arklidžių su kalve ir vartų fragmentai. Dvaro aplinka yra prižiūrėta ir tvarkoma, retkarčiais čia vyksta kokie nors renginiai ar fotosesijos.