Augalai ir aplinka

  • Vabzdžių viešbučiai
  • Namelis kamanėms

Viešbučiai vabzdžiams – naudinga ir gražu

Kai pavasarį keliate inkilus paukščiams, neužmirškite paruošti ir namelius vabzdžiams, kurie dar vadinami VABZDŽIŲ VIEŠBUČIAIS. Jie skirti privilioti į kiemą naudinguosius vabzdžius, mokytis pažinti ir rūpintis gamta. Šie nameliai gali būti įvairaus dydžio - nuo [...]